Start

Öhman – koncernen

Som familjeföretag över generationer vet vi vikten av att utvecklas. Sedan år 1906 har vi ständigt utforskat nya möjligheter när det gäller investeringar. Alltid med fokus på att vara steget före, men utan att ge avkall på kontroll och kvalitet. Alltid på en internationell arena, men nära till hands för våra kunder. Det är den filosofin som gör att vi idag har ett stort nätverk av framgångsrika kunder som lutar sig mot vår kompetens. Öhman förvaltar 30 miljarder kronor och erbjuder ett brett spektrum av tjänster. Vår verksamhet präglas av kontinuitet, långsiktighet och en hög grad av specialisering.

Öhman Capital

Vi erbjuder börshandlade investeringsprodukter i form av Warranter, Minifutures, Turbowarranter och Bull- och Bearcertifikat. För en lista över våra produkter, deras priser och de slutgiltiga villkor som är förknippade med respektive produkt, se Produkter. För att lära dig mer om våra produkter, gå igenom vår Utbildning eller se vår sida för Vanliga Frågor. Sidan Prospekt innehåller detaljerade beskrivningar av de olika produkterna.

Alla våra produkter är noterade på Nordic Derivatives Exchange och de kan handlas via i princip alla svenska banker och fondkommissionärer. Du behöver alltså inte vara kund hos oss för att handla våra produkter. Hos oss har du en möjlighet att välja placeringar med både låg och hög risk.