Bull och Bear

Introduktion

Bull och Bear certifikat och ETFer (ETF står för Exchange Traded Funds) har blivit ett mycket populära investeringsalternativ bland investerare. Dessa produkter erbjuder ofta hävstång i förhållande till den underliggande tillgången och därmed klassificeras de under produktkategorin hävstångsprodukter. Bull & Bear produkter har vanligtvis som mål att ge 2x eller 3x den dagliga rörelsen i Bull certifikat eller -2x eller –3x i Bear certifikat, men det förekommer produkter med avsevärt högre daglig hävstång. Den ökade populariteten och konstruktionen med inbyggd håvstång har medfört att dessa produkter fått en hel del kritik i media. Kritikerna hävdar bland annat att man inte skall investera i dessa produkter långsiktigt medan förra finansmarknadsministern Peter Norman sparar långsiktigt i bland annat Xact Bull . Vem har rätt? Vi försöker med denna broschyr ge svar på frågan. Samtidigt vill vi ge information om produkterna så att du som investerare lättare kan fatta rätt investeringsbeslut och få en bild när de fungerar och när de inte är lämpliga. Vi diskuterar för- och nackdelarna med daglig hävstång. Vi analyserar instrumentet ur ett historiskt perspektiv för att kunna ge tumregler i investeringsprocessen. I vår artikelserie kommer vi att gå igenom produkternas konstruktion, hur handeln går till, och produkternas kostnader och risker.

Historik

Handelsbanken fonder var de först i välden med att lansera en börshandlad fond med daglig hävstång. Den tionde februari 2005 noterade XACT Bull™ och XACT Bear™ på Stockholmsbörsen. Dessa ETFer har en hävstång på +1,5 respektive -1,5. Den underliggande tillgången är OMXS30™ indexet, medan innehavet i fonderna består av terminer på OMXS30™ för att erhålla den önskade exponeringen och ”kontanter”. Innehaven av fonden kan avläsas på fondens hemsida (www.xact.se).

Efter detta har utvecklingen i Bull & Bear produkter varit mycket snabb. Under 2009 lanserades Bull & Bear certifikat med aktier som underliggande instrument där håvstångfaktorn var 3x respektive -3x. I dagsläget finns det Bull & Bear certifikat med ett brett utbud av underliggande tillgångar. Som investerare kan du erhålla exponering med hävstång i många breda aktieindex (t.ex. OMXS30, DAX, S&P 500), ett stort antal aktier, råvaror, el eller volatilitet. Certifikaten erbjuder möjligheter för investerare att tjäna på sin marknadstro som inte tidigare varit möjliga. Naturligtvis innebär de ökade möjligheterna och hävstången att riskerna ökat. Till exempel har ett Bull x2 certifikat med Pandora A/S som underliggande förfallit värdelös i förtid.

Grafen visar 20 dagars glidande medeltal av handelsvolymer . Statistiken visar ett både ETF & ETP har bra likviditet och stor omsättning. Likviditeten i instrumenten är god eftersom market-makers och emittenter erbjuder likviditet under handelsdagen, vilket innebär att investerare kan enkelt köpa och sälja större block. Det stora utbudet och den goda likviditeten gör det möjligt att välja önskad hävstång – vill man handla på kort sikt med hög hävstång ställer inte likviditeten hinder för detta.