Fördelar och nackdelar med Bull & Bear

Fördelar

Bull & Bear certfika erbjuder hävstång på ett effektivt sätt i ett instrument som kan handlas över en börs. Instrumenten kan innehas i värdepapperskonto, depå, kapitalförsäkring eller investeringssparkonto. Den dagliga hävstången som instrumenten erbjuder innebär att du som investerare får en god utväxling om du har rätt marknadstro. Bull & Bear certifikaten erbjuder tillgångslag som kan vara svåra att handla i normala fall och dessutom kan man som investerare utnyttja nedgång eller skydda en portfölj med hjälp av Bear certifikat. Bull & Bear certfikat har god likviditet, eftersom emittenten ställer upp med köp och sälj kvoteringar under börsen öppet hållningstider, vilket innebär att man kan utnyttja instrumenten till intra-dag handel. Instrumenten är ett effektivt sätt att belåna portföljen och utnyttja hävstången som belåningen innebär. Instrumentens uppbyggnad är till fördel om man lyckas pricka in en trend eftersom den dagliga hävstången kommer ett ge en ränta på ränta effekt som utmynnar i extremt god avkastning då man har prickat in en trend.

Nackdelar

En nackdel med Bull & Bear certifikat är att den enkla dagliga hävstångskonstruktionen innebär att avkastningen som instrumenten ger är beroende av den underliggande tillgångens prisutveckling. Den dagliga ombalanseringen innebär t.ex. att om den underliggande tillgången går upp med 10% under ett år så kan t.ex. Bull X2 certifikatet gått upp med mera än 20% men det är även fullt möjligt att instrumentet gått på minus över denna tid om prisutvecklingen under året varit ogynnsam för den dagliga ombalanseringsstrategin. Den dagliga ombalanseringsstrategin för Bull Certifikat påminner förenklat om en strategi där man köper den underliggande tillgången när den stiger medan man säljer den underliggande tillgången när den går ner (jämför med att köpa dyrt och sälja billigt). En annan nackdel är det som vi kallar ’urholkning’ av certifikatets värde som inträffar när den underliggande tillgången går upp och ned i en slagig marknad. Ett enkelt exempel belyser fenomenet: antag att underliggande tillgång startar på 100 kr, nästa dag går den ned till 90 kronor och därefter går den upp till utgångskursen på 100 kr. Vad händer med Bull X3 i detta scenario? Bull X3 sjunker från 100 kr till 70 kronor och därefter stiger den till 93,33 kronor. De procentuella förändringarna för certifikatet är minus 3 x 10% den första dagen och plus 33,33% den andra dagen (3 x -11,11%). Exemplet visar att certifikatet inte återhämtar sig även om den underliggande tillgången återhämtat sig till utgångsvärdet. Detta fenomen kan man säga att gäller generellt för Bull & Bear certifikat.
<br I grafen nedan visas vi samma fenomen för BULL BOL X3. Aktiekursen återhämtar sig efter en svag utveckling, men certifikatet gör det inte för tidsperioden som visas.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *