USD/SEK och Öhman Capitals Flex Certifikat

Vi erbjuder två stycken Flex certifikat i USD/SEK: FLEX LONG USDSEK 5 OC och FLEX SHRT USDSEK 5 OC. Den första med LONG i namnet är bra om man tror på en starkare dollar gentemot kronan. Det andra certifikatet är bra om man tror att dollarn tappar i värde mot kronan. Flex certifikaten är konstruerade så att de erbjuder ett hävstångsintervall – flexibel hävstång. För dessa certifikat är hävstångsintervallet mellan 4 och 6. Om hävstången går utanför intervallet återställs hävstången till 5, vilket femman i namnet indikerar. I snitt kan man förvänta sig att certifikaten erbjuder en hävstång på fem.

Dollarn har utvecklats starkt gentemot de flesta valutorna sedan slutet av juni, vilket grafen nedan visar. Grafen visar ett handelsvägt index mot andra valutorna. USD mot valutahandelsindex Källa: Bloomberg

De som följt #Tradingpodden ser genast att RSI för indexutvecklingen indikerar att dollarn kan vara överköpt. Det finns dock flera markoekonomiska faktorer som talar för en stark dollar, vilket kan innebära att vi kommer att se ett RSI som förblir över 70 (“överköpt”) under en längre tid. Några av (markoekonomiska) faktorerna som talar för dollar är: tillgången till energi (skifferolja och -gas), återhämtningen i ekonomin, IT-sektorn, safe-haven valuta, höjning av den kort räntan , låg tillväxt i andra ekonomier mm.

Även USD/SEK har haft en kraftig utveckling de senaste månaderna, som grafen nedan visar. Samma utveckling har FLEX LONG USDSEK 5 OC haft, men med en boost pga hävstången. RSI indikerar inte överköpt läge just nu.USD/SEK Källa: Bloomberg

Idag uppvisade den svenska ekonomin lite starkare siffror då PMI kom in högreän förväntat, vilket fick kronan att bli starkare (dvs USD/SEK blir då lägre, vilket vi kan avläsa i grafen). Hög (eller låg) RSI kan användas i tradingen. RSIn behöver inte vara den enda källan till tradingsignal. I ett optimalt arbetsförfarande använder man den som en trigger för att påbörja ytterligare analyser i en investering. Tror man på att USD/SEK utvecklats för starkt kan man utnyttja FLEX SHRT USDSEK 5 OC på kort sikt eller lite längre sikt. Till exempel i detta fall om det finns andra faktorer (t.ex. makroekonmiska) som kan ge stöd åt den överköpta RSI-signalen. I detta exempel som vi tagit fram kan den starkare PMI:n vara en kandidat. Men å andra sidan om man toro på makro-ekonomers förväntningar om starkare dollar i framtiden, då kan FLEX LONG USDSEK 5 OC vara det rätta instrumentet. Dessa instrument har i snitt fem gångers hävstång (mellan 4 och 6) , vilket innebär att man som investerare skall vara beredd på att bära risk (en 2% förändring i valutakursen kan medföra än förändring i certikatets värde på över 12% i fel riktning !).

Utveckling FLEX LONG USDSEK

Källa: Öhman Capital